Povzetki

Povzetek


Razširjen povzetek lahko obsega eno A4 stran in naj bo oblikovan po naslednjih navodilih:

Programska oprema: Microsoft Word, shranjeno s končnico .doc ali .docx, poimenovan po priimku avtorja, ki bo predstavil prispevek (npr. Kovac.docx)

Format strani: A4

Robovi: Levo 2,5 cm; desno 2 cm; zgoraj 2 cm: spodaj 2 cm

Pisava: Times New Roman 12, Naslov 14 in Reference 10; s presledki 1,5 in obojestransko poravnavo

Razpredelnice in slike: Slike in diagrami naj bodo črno-beli

Avtorji naj dopišejo, v kateri sekciji bo predstavljen njihov prispevek (KM – kovinski materiali, AM – anorganski materiali, P – polimeri, VT – vakuumska tehnika, NN – nanomateriali in nanotehnologije in dodatno MR, če tekmujejo v sekciji mladih raziskovalcev).

Povzetek naj ne vsebuje hiperpovezav (linkov).

Vsi povzetki bodo objavljeni v Knjigi povzetkov v opisani obliki.


Vsak udeleženec konference lahko predstavi le en prispevek, lahko pa je soavtor več prispevkov.


Predloga povzetka