Odbori

Programski odbor:

Predsedujoči: M. Godec – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

M. Jenko – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

J. Šetina – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

V. Leskovšek – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

S. Kobe – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana

D. Suvorov – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana 

M. Žigon – Kemijski inštitut, Ljubljana 

S. Pejovnik – rektor Univerze v Ljubljani 

A. Gradišnik – Metal Ravne, Ravne na Koroškem

M. Mačkošek – Štore Steel, Štore

J. Čokl – Impol, d.d., Slovenska Bistrica

S. Kanalec – ACRONI Jesenice 

F. Vodopivec – Ljubljana

J. Medved – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

B. Markoli – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 

A. Zidanšek – Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana

I. Paulin - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

A. Kocijan - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
Č. Donik - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

Organizacijski odbor: 

Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana 
M. Hočevar – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana 
A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
V. Nahtigal  – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana